Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng NTM
Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng NTM

Tấc đất, tức vàng” - cha ông ta đã lấy “tấc đất” so sánh với “tấc vàng”, lấy cái bình thường để so sánh với cái quý hiếm, nhằm khẳng định một chân lí: đất quý như vàng, là tài nguyên quốc gia vô cùng quý hiếm. Đặc biệt đối với những người nông dân, đất lại càng quý hơn khi là tư liệu sản xuất nông nghiệp nuôi sống gia đình, trong bối cảnh  diện tích đất đai ngày càng thu hẹp thì giá trị kinh tế của nó lại tăng lên gấp bội. Quý giá là thế,  ấy vậy mà nhiều người nông dân ở Thạch Hương trong những năm qua sẵn sàng hiến cả hàng chục, hàng trăm m2 đất ở để mở rộng hành lang xây dựng cơ sở hạ tầng và giao thông nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới.

Thông qua công tác tuyên  truyền vận động của cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân trên địa bàn sớm nhận thức được chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế - chính trị- xã hội ở nông thôn vì nó mang lại lợi ích thiết thực cho cư dân nông thôn, người nông dân vừa là chủ thể vừa là đối tượng trực tiếp hưởng thụ thành quả xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện thành công chương trình đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, phát huy sức mạnh của xã hội thu hút sự tham gia của cả cộng đồng, huy động nguồn vốn cho chương trình, đặc biệt là huy động nội lực trong nhân dân, như góp công lao động, hiến đất, vật liệu, tiền, đóng góp tinh thần và động viên người thân tích cực tham gia.

Toàn bộ phần hành lang hai bên với tổng diện tích 150 m2 là phần đất gia đình ông Hòa hiến tặng để mở đường trong đợt này

Điển hình trong thời gian vừa qua, nhiều hộ gia đình trên địa bàn đã tình nguyện đóng góp ngày công và đất đai, tài sản để xây dựng nông thôn mới. Tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Hòa (thôn Tân Hòa) đã hiến 150 m2  đất để mở rộng diện tích con đường từ nhà ông Quốc Dũng đến nhà anh Nghị, được biết trước đó, đoạn đường đi qua ngõ nhà ông có diện tích rất hẹp, chỉ là một lối mòn nhỏ, gia đình ông đã nhiều lần hiến đất để mở rộng diện tích đường, chưa kể 150m2 đất hiến tặng đợt này, thì phần lớn diện tích đoạn đường xây dựng trên phần đất gia đình ông. Bản thân ông là đảng viên hiện đang sinh hoạt tại chi bộ Tân Hòa, luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào tại thôn.

Bên cạnh đóng góp đất đai, tài sản ông Nguyễn Hòa còn tích cực tham gia đóng góp ngày công lao động

Ngoài hộ ông Nguyễn Hòa, trong đợt này, tại thôn Tân Hòa còn có 4 hộ gia đình khác cũng tình nguyện hiến đất và tài sản để xây dựng NTM cụ thể là hộ gia đình  ông Đức hiến 35 m2 đất, tháo dỡ 35 m hàng rào bê tông kiên cố và 01 công  trình phụ trợ, hộ gia đình bà Thiệu hiến 45 m2 đất, gia đình anh Khánh Cháu hiến 40 m2 đất và gia đình anh Hà Cầu hiến 35 m2 đất. Sau khi các hộ gia đình tình nguyện hiến đất, tài sản, thôn huy động nhân dân giúp đỡ ngày công để giải phóng mặt bằng và tiến hành xây mương, đổ đường bê tông đảm bảo diện tích lòng đường tối thiểu 3,5m và 5m, có tuyến 6m bao gồm cả lề đường.

Trước đó tại thôn Tân Tiến, hộ gia đình ông Biện Minh (Tỷ) tình nguyện hiến 50 m2 đất và 50 m tường rào bê tông kiên cố để mở rộng hàng lang tuyến đường từ đình Hát đến kênh N163.

Gia đình ông Biện Minh (Tỷ) hiến 50 m2 đất và 50 m tường rào kiên cố

Bên cạnh cá nhân các hộ gia đình còn có một số tập thể cũng đồng thuận và tình nguyện đóng góp đất đai, tài sản trong phong trào xây dựng NTM của xã tiêu biểu như dòng họ Nguyễn Văn thôn Tân Tiến đã hiến 30 m 2 đất để mở rộng hàng lang giao thông. Đối với riêng cá nhân hộ gia đình thì việc hiến đất đai, tài sản cho tập thể đã là một quyết định khó khăn vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích lâu dài của cả gia đình, đôi lúc các thành viên trong gia đình cũng chưa đồng nhất ý kiến huống hồ là cả tập thể thì quyết định ấy còn khó khăn hơn và lại càng khó hơn khi đó là công trình thờ tự tâm linh của dòng họ, trong tâm thức của người Việt luôn coi trọng mảnh đất “hương hỏa” của cha ông để lại thì con cháu phải bảo vệ và gìn giữ. Nhưng ý thức được trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi tập thể và lợi ích lâu dài của cộng đồng, người dân Thạch Hương đã đặt quyền lợi của tập thể lên trên quyền lợi của cá nhân, quyền lợi của cả cộng đồng lên quyền lợi của nhóm để chung sức xây dựng Nông thôn mới.

Cũng qua thực tế các hộ gia đình đã tình nguyện đóng góp công sức và tài sản trong xây dựng NTM thời gian qua đã cho thấy với chủ trương, đường lối đúng đắn, sát thực với tình hình thực tế và lợi ích của bà con nhân dân bằng nhiều hình thức tuyên truyền vận động khéo léo, kiên trì và cơ chế chính sách phù hợp thì sẽ tạo được sự đồng thuận, ủng hộ trong quần chúng nhân dân.

Những tấm gương tiêu biểu và điển hình ấy đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ , góp phần rất lớn trong công cuộc xây dựng, củng cố, duy trì các tiêu chí NTM, phấn đấu đưa Thạch Hương sớm đạt chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới.

Tác giả: Thái Huyền - Nguồn: BBT