Xây dựng mô hình "Phân loại rác tại nguồn ở thôn Minh Đình"
Xây dựng mô hình

 Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đảng, đại hội Phụ nữ các cấp, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Hội LHPN xã Thạch Hương đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực, có hiệu quả, tích cực góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới. Hiện nay nhiều bãi rác đang quá tải, việc phân loại rác tại nguồn là một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhận thức được vấn đề đó Hội LHPN xã Thạch Hương đã chủ trì, phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình “phân loại rác thải tại nguồn ở thôn Minh Đình"

 

Tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác tại thôn Minh Đình

Sau khi tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, hướng dẫn phân loại rác thải tại nguồn. Hội Phụ nữ xã đã phối hợp với ngành tài nguyên môi trường đến tại từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động và hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, Hội đã vận động được 160/169 hộ tham gia, cấp 160 giỏ rác, 160 gói thuốc chế phẩm sinh học và 150 nắp đậy, tổng kinh phí mô hình trên 30 triệu đồng.

 Hướng dẫn đào hố làm phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng

Việc phân loại rác thải tại nguồn là hoạt động phân chia rác thải thành các loại riêng biệt như rác hữu cơ, vô cơ... tại nơi thải rác. Qua phân loại rác có thể tận dụng phế liệu, làm phân hữu cơ vi sinh để bón cho cây trồng. Việc phân loại rác thải tại hộ gia đình đã từng bước trở thành nếp sinh hoạt thường ngày của hầu hết các gia đình ở thôn Minh Đình, hầu hết các hộ trong thôn đã tự giác thực hiện, trước hết là nhờ sự hưởng ứng tích cực của các hội viên phụ nữ. Rác được phân loại, bỏ vào “giỏ rác vô cơ” hoặc “giỏ rác hữu cơ”. Những chai, lọ, túi nylon, rác không phân hủy được thì dùng để bán phế liệu hoặc sử dụng vào các mục đích khác. Những loại rác không tận dụng, tái chế được mới đem đến điểm tập kết của tổ thôn.

Việc phân loại rác thải tại nguồn không khó, chỉ cần mỗi người dân có ý thức bảo vệ môi trường thì sẽ làm được, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình. mô hình “phân loại rác thải tại hộ gia đình” đã và đang góp phần tạo chuyển biến quan trọng về nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường.

Việc phân loại rác thải đã từng bước trở thành nếp sinh hoạt thường ngày

 Bước đầu mô hình đã phát huy hiệu quả, hạn chế được vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu dân cư; được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Sau khi tổ chức thành công mô hình điểm tại thôn Minh Đình, Hội LHPN xã dự kiến sẽ nhân rộng mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình cho 100% cơ sở hội trong toàn xã, góp phần hạn chế rác thải tồn đọng thải ra môi trường.

Tác giả: Thu Thu - Nguồn: BBT