Đảng ủy xã Thạch Hương tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 144-KL/TU, NQ số 164/2019/NQ-HĐND
Đảng ủy xã Thạch Hương tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 144-KL/TU, NQ số 164/2019/NQ-HĐND

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/HU ngày 13/9/2019 của Huyện ủy Thạch Hà, Sáng ngày 4/10/2019, Đảng bộ xã Thạch Hương tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai Kế hoạch số 193-KH/TU; Kết luận 144-KL/TU; Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND của HĐND Tỉnh đồng thời tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019.

 Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các đồng chí cán bộ công chức, bán chuyên trách cấp xã và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đ/c Nguyễn Đình Ngụ - BT Đảng ủy, CT HĐND xã báo cáo nội dung Kết luận, Nghị quyết

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đình Ngụ - BT Đảng ủy, CT HĐND xã báo cáo nội dung Kết luận 144-KL/TU ngày 28/8/2019 Của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2021; Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của HĐND Tỉnh và các Kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2021.

Đ/c Nguyễn Đình Kiều – P. BT Đảng ủy, CT UBND xã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị,

kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đình Kiều – P. BT Đảng ủy, CT UBND xã báo cáo kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 3 tháng cuối năm 2019.

Các đại biểu nghiên cứu nội dung Nghị quyết

 Sau 1 buổi làm việc các đảng viên đã nắm rõ được nội dung của chỉ thị, nghị quyết và kết luận của bộ chính trị và ban thường vụ Tỉnh ủy và đồng tình nhất trí cao với các nội dung trên.

Tại Hội nghị đã tiến hành buổi lễ trao tặng Huy hiệu Đảng 40 năm, 45 năm và 50 năm tuổi đảng cho 6 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2019.

Các đồng chí Đảng viên được nhận HHĐ đợt 2/9/2019

Tác giả: Thu Thu - Nguồn: BBT