Cử tri Thạch Hương tham gia lấy phiếu ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính 3 xã Tân - Hương - Lâm
Thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn huyện Thạch Hà. Sáng 28/7/2019, tại xã Thạch Hương, 7 tổ công tác được chia thành 20 nhóm theo sự phân công của Ban chỉ đạo xã đã tiếp cận địa bàn tiến hành phát phiếu lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với 3 xã Thạch Tân – Thạch Hương – Thạch Lâm.
Cử tri Thạch Hương tham gia lấy phiếu ý kiến sắp xếp đơn vị hành chính 3 xã Tân - Hương - Lâm

Để đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch và có sự nhất trí, đồng thuận cao của người dân, Ban chỉ đạo nhập đơn vị hành chính cấp huyện đã trực tiếp cử thành viên cùng với thành viên Ban chỉ đạo xã bám sát địa bàn các thôn tham gia giám sát và chỉ đạo, hỗ trợ việc lấy ý kiến cử tri.

Thời gian lấy ý kiến cử tri sẽ kết thúc vào lúc 17h30 ngày 28/7/2019. Với địa bàn có nhiều nét đặc thù riêng, Ban chỉ đạo đã thống nhất tổ chức phương án lấy phiếu cử tri trực tiếp tại hộ gia đình. Theo đó, toàn xã thành lập 7 tổ với 20 nhóm trực tiếp lấy ý kiến cử tri tại các thôn.

Nhóm công tác thuộc tổ 2 thôn Yên Trung tiến hành lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình

Nhóm công tác thuộc tổ 3 thôn Trung Thành tiến hành lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình

Nhóm công tác thuộc tổ 4 thôn Hương Long tiến hành lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình

Nhóm công tác thuộc tổ 7 thôn Tân Tiến tiến hành lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình

Nhóm công tác thuộc tổ 6 thôn Minh Đình tiến hành lấy ý kiến cử tri tại hộ gia đình

 Trước đó, các bước trong quy trình thực hiện đề án sáp nhập đã được cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt. Tổ chức họp thông báo chủ trương tới từng hộ dân. Các ngành, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cũng tổ chức hội nghị tuyên truyền tới 100%  đoàn viên, hội viên…Công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường, đặc biệt là hệ thống đài truyền thanh cơ sở vì vậy đại đa số nhân dân đã nắm bắt được chủ trương điều đó tạo thuận lợi cho việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn.Theo ghi nhận của Ban chỉ đạo xã tính đến thời điểm 9h30 ngày 28/7/2019 đã có 69% cử tri được lấy phiếu ý kiến trong đó đa số cử tri đều bày tỏ sự đồng thuận cao với đề án sắp xếp đơn vị hành chính 3 xã Thạch Tân – Thạch Hương – Thạch Lâm.

Tác giả: Thái Huyền - Nguồn: BBT, BCĐ sắp xếp đơn vị hành chính xã Thạch Hương